PODZIELNOŚĆ TABLETKI

Czy wiesz, że 3669 leków posiada NIEpodzielną tabletkę, której nie można łamać, ani kruszyć?

Serwis www.lekiseniora.pl zawiera informacje dotyczące podzielności tabletki w formie ikon.

Ikona  umożliwia szybkie podjęcie decyzji terapeutycznej dotyczącej możliwości zastosowania danego preparatu:

  • u pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą przyjąć leku w pełnej dawce (np.: dzieci, pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z niewydolnością wątroby czy nerek - u których wymagane jest zastosowanie mniejszej dawki leku)

  • u pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie połknąć całej tabletki  (np. pacjenci z nieprawidłowości budowy przełyku, zaburzeniami połykania, czy małe dzieci - u których istnieje zwiększone ryzyko zakrztuszenia czy zadławienia)

Podzielności tabletki definiowana jest na 3 poziomach:

  • ikona zielona oznacza, że tabletka jest podzielna i można ją podzielić na równe dawki
  • ikona żółta oznacza, że tabletka jest z linią podziału ułatwiającą jej przełamanie/rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia - ALE NIE JEST TO PODZIAŁ NA RÓWNE DAWKI
  • ikona czerwona oznacza, że tabletka jest niepodzielna i nie można jej łamać, ani kruszyć – tabletkę należy połykać w całości.

SPRAWDZAJ rzetelną, potwierdzoną i aktualizowaną na bieżąco wiedzę o lekach również w aplikacji PharmindexMOBILE

Pobierz:

- Android https://play.google.com/store/apps/details...

- iPhone https://apps.apple.com/.../pharmindex-mobile/id1314337108...

- Huawei https://appgallery.huawei.com/app/C104183187