HepAlert

HepAlert pozwala na szybką weryfikację możliwości zastosowania leku u pacjentów z różnym stopniem niewydolności wątroby.  Informacje prezentowane są w formie kolorowych ikon i dodatkowych tekstów. 

  • Ikony w kolorze zielonym oznaczają  brak ryzyka i brak ograniczeń w stosowaniu leku u pacjentów z niewydolnością wątroby
  • Ikony w kolorze szarym oznaczają, że w dostępnych źródłach nie znaleziono informacji zarówno o ograniczeniach, jak i o możliwości zastosowania leku u pacjentów z niewydolnością wątroby
  • Ikony w kolorze pomarańczowym oznaczają zwiększone ryzyko, ograniczenia w stosowaniu leku u pacjentów z niewydolnością wątroby i konieczność zastosowania dodatkowych środków ostrożności

Ponadto ikony w kolorze pomarańczowym opisane zostały informacjami dodatkowymi (UWAGAMI). Teksty dodatkowe – UWAGI dostarczają użytkownikowi szczegółowej informacji na temat farmakokinetyki i środków ostrożności, jakie należy podjąć w przypadku stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Prezentują zalecenia dotyczące monitorowania klinicznego bądź laboratoryjnego podczas przepisywania/wydawania określonego leku, czy też zalecenia dotyczące zmiany dawkowania leku zależnie od stopnia niewydolności wątroby. Opisane również zostały szczegółowe warunki, w jakich stosowanie leku jest przeciwwskazane.


Dane źródłowe, wykorzystywane do przypisania alertu HepAlert pochodzą z Charakterystyki Produktu Leczniczego i (lub) ulotki konkretnego leku.


HepAlert stanowi nieodzowne wsparcie dla medyków w podejmowaniu decyzji odnośnie leczenia farmakologicznego pacjentów ze współistniejącymi  zaburzeniami czynności wątroby.

Sprawdzaj na www.lekiseniora.pl od PHARMINDEX