LekiSeniora.pl

Liczba zapytan

Partnerem serwisu jest

O stronie

Ogłoszenie z dnia 20.10.2016r. w sprawie projektu zmian w wykazie leków refundowanych

Dnia 20.10.2016 r. na stronie MZ umieszczony został "Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 listopada 2016 r.". Na jego podstawie przygotowaliśmy dla Państwa dwie tabele zwierające najważniejsze informacje o lekach dla seniorów. Pierwsza z tabel prezentuje nowe produkty dodane do "listy senioralnej", druga leki, które zostały z niej usunięte.

Nowe produkty

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa leku, dawka Wielkość opakowania Kod EAN
Amlodipinum Damloc, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991261375
Amlodipinum Damloc, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991261337
Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991283797
Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 amp.po 2 ml 5909991283629
Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp.po 2 ml 5909991283650
Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp.po 2 ml 5909991283698
Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 60 szt. 5909991271367
Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 28 szt. 5909991276492
Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 28 szt. 5909991276508
Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909991272340
Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909991268404
Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 56 szt. 5909991268411
Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 84 szt. 5909991268428
Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909990802623
Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 5909990802647
Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 56 szt. 5909990802708
Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 40 mg 56 szt. 5909990802777
Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 5909990802562
Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 5909990802586
Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990706402
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909991077341
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 5909991077372
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991242893
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 5909991242916
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 320+12,5 mg 28 szt. 5909991077655
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 320+25 mg 28 szt. 5909991077792
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991242787
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991282028

Produkty usunięte

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa leku, dawka Wielkość opakowania Kod EAN
Carvedilolum Carvedigamma 12,5 mg, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990419654
Carvedilolum Carvedigamma 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990419609
Carvedilolum Carvedigamma 6,25 mg, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990419685
Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909991226671
Ropinirolum Raponer, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 28 szt. 5909990984299
Ropinirolum Raponer, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg 28 szt. 5909990984398
Valsartanum Valsartan Ranbaxy, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990959976
Valsartanum Valsartan Ranbaxy, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909990959952

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw:
dziennikustaw.gov.pl/du/2016/652/1

2. Bezpłatne leki dla seniorów projekt obwieszczeń refundacyjnych z dnia 20.10.2016 r.:
www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-zmian-w-wykazie-lekow-refundowanych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-listopada-2016-r/

3. Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 79) - leki dla pacjentów > 75 roku życia załącznik D (str. 1498):
www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zalacznik-do-obwieszczenia-2.pdf

4. Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. rok życia:
www.mz.gov.pl/aktualnosci/minister-zdrowia-wydal-komunikat-dla-pracownikow-poz-i-farmaceutow-dotyczacy-lekow-75/

NOTA PRAWNA:

1. PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie informacje prezentowane w Serwisie były kompletne, zgodne z obowiązującym stanem wiedzy i stanem faktycznym.

2. PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, by unikać publikowania informacji mylących lub niedokładnych.

3. PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze Charakterystyka Produktu Leczniczego, zatwierdzona przez MZ lub EMA. Wszelkie decyzje na temat stosowania opisywanych w Serwisie leków powinny być podejmowane po jej zapoznaniu. W tych okolicznościach roszczenia prawne wobec PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. za podjęcie błędnych decyzji oraz pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

4. PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej, ani żadnej innej, w stosunku do Użytkownika Serwisu. W żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody: straty finansowe, utratę danych, uszkodzenie programu lub sprzętu oraz inne przypadkowe lub nieprzypadkowe szkody powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania strony Serwisu przez Użytkownika Końcowego.

5. PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

6. Serwis nie jest źródłem informacji handlowej o lekach służącej ocenie rynku farmaceutycznego w Polsce

7. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Strona prowadzona jest przez Infolinia: +48 801 196 449
Wszystkie prawa zastrzeżone | nota prawna