LekiSeniora.pl

Liczba zapytan

Partnerem serwisu jest

Aktualności

Lista leków refundowanych z dnia 18.02.2020 obowiązuje do 31 sierpnia 2020r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lista leków refundowanych z dnia 18.02.2020 obowiązuje do 31 sierpnia 2020r.

Art. 7a. 1. Obwieszczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 oraz 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), obowiązujące od dnia 1 marca 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r.Poniżej zamieszczamy link do dziennika ustaw:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000567/O/D20200567.pdf

Nowa lista leków refundowanych na 1 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dnia 18.02.2020 r. zakończono prace konsultacyjne nad nowym obwieszczeniem.

Poniżej zamieszczamy link do wrześniowego, już ogłoszonego obwieszczenia:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/11/

Ogłoszenie z dnia 14.02.2020 r. w sprawie projektu zmian w wykazie leków refundowanych

Dnia 14.02.2020 r. ukazał się nowy projekt obwieszczenia refundacyjnego.

Poniżej zamieszczamy wszystkie leki dodane i usunięte względem ostatnich list refundacyjnych.

Bezpłatne leki dla seniorów projekt obwieszczeń refundacyjnych z dnia 14.02.2020 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-marca-2020-r

Nowe produkty

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa leku, dawka Wielkość opakowania Kod EAN
Ezetimibum Etibax, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991402303
Ezetimibum Etibax, tabl., 10 mg 90 szt. 5909991402310
Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salflumix Easyhaler, proszek do inhalac ji, 250+50 µg/dawkę odmierzoną 1 inh.po 60 daw. 5909991383626
Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salflumix Easyhaler, proszek do inhalac ji, 500+50 µg/dawkę odmierzoną 1 inh.po 60 daw. 5909991383657
Insulinum aspartum Fiasp, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml 1 fiol. a 10 ml 5909991378059
Insulinum aspartum Fiasp, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 5909991306298
Metformini hydrochloridum Metformax SR 1000, tabl. o przedł. uwa lnianiu, 1000 mg 30 szt. 5909991404918
Metformini hydrochloridum Metformax SR 1000, tabl. o przedł. uwa lnianiu, 1000 mg 60 szt. 5909991404925
Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991414153
Rosuvastatinum + Ezetimibum Suvardio Plus, tabl., 10 + 10 mg 30 szt. 5907626708493
Rosuvastatinum + Ezetimibum Suvardio Plus, tabl., 10 + 10 mg 60 szt. 5907626709315
Rosuvastatinum + Ezetimibum Suvardio Plus, tabl., 20 + 10 mg 30 szt. 5907626708509
Rosuvastatinum + Ezetimibum Suvardio Plus, tabl., 20 + 10 mg 60 szt. 5907626709322
Rosuvastatinum + Ezetimibum Suvardio Plus, tabl., 5 + 10 mg 30 szt. 5907626708486
Rosuvastatinum + Ezetimibum Suvardio Plus, tabl., 5 + 10 mg 60 szt. 5907626709308
Travoprostum Rozatrav, krople do oczu, roztwór, 40 µ g/ml 1 but.a 2,5 ml 5906414003161
Travoprostum Rozatrav, krople do oczu, roztwór, 40 µ g/ml 3 but.a 2,5 ml 5906414003178
Travoprostum Rozatrav, krople do oczu, roztwór, 40 µ g/ml 4 but.a 2,5 ml 5900411002554
Travoprostum + Timololum Rozaduo, krople do oczu, roztwór, 0,04 +5 µg/ml 1 but.a 2,5 ml 5909991347802
Travoprostum + Timololum Rozaduo, krople do oczu, roztwór, 0,04 +5 µg/ml 3 but.a 2,5 ml 5909991347819
Travoprostum + Timololum Rozaduo, krople do oczu, roztwór, 0,04 +5 µg/ml 4 but.a 2,5 ml 5909991347826
Travoprostum + Timololum Travoprost+Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml 1 but.a 2,5 ml 5909991350420
Travoprostum + Timololum Travoprost+Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml 3 but.a 2,5 ml 5909991350437

Produkty usunięte

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa leku, dawka Wielkość opakowania Kod EAN
Atorvasta tinum Corator, t abl. powl., 10 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991150914
Atorvasta tinum Corator, t abl. powl., 20 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151010
Atorvasta tinum Corator, t abl. powl., 40 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909991151119
Brimonidi num Brymont, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 5909990866106

Nowa lista leków refundowanych na 1 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dnia 20.12.2019 r. zakończono prace konsultacyjne nad nowym obwieszczeniem.

Poniżej zamieszczamy link do wrześniowego, już ogłoszonego obwieszczenia:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/105/

Ogłoszenie z dnia 16.12.2019 r. w sprawie projektu zmian w wykazie leków refundowanych

Dnia 16.12.2019 r. ukazał się nowy projekt obwieszczenia refundacyjnego.

Poniżej zamieszczamy wszystkie leki dodane i usunięte względem ostatnich list refundacyjnych.

Bezpłatne leki dla seniorów projekt obwieszczeń refundacyjnych z dnia 16.12.2019 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-stycznia-2020-r

Nowe produkty

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa leku, dawka Wielkość opakowania Kod EAN
Acebutololi hydrochloridum Acebutolol Aurovitas, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 5909991370916
Acebutololi hydrochloridum Acebutolol Aurovitas, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 5909991370954
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Airbufo Forspiro, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh. po 60 dawek 7613421020866
Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5909991397005
Clopidogrelum Zyllt, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 5903792743382
Glimepiridum Glimepiride Aurovitas, tabl., 2 mg 30 szt. 5909991365790
Glimepiridum Glimepiride Aurovitas, tabl., 3 mg 30 szt. 5909991365868
Glimepiridum Glimepiride Aurovitas, tabl., 4 mg 30 szt. 5909991365936
Indapamidum Indapamide SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909990644933
Latanoprostum Vizilatan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.a 2,5 ml 5903546007524
Latanoprostum Vizilatan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 3 but.a 2,5 ml 5903546007531
Latanoprostum Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 3 but.a 2,5 ml 5909990411825
Latanoprostum + Timololum Xalacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5 mg/ml 3 but.a 2,5 ml 5415062343609
Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 30 szt. 5909991395322
Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 60 szt. 5909991395339
Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 120 szt. 5909991395278
Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 5909991395247
Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 60 szt. 5909991395254
Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 90 szt. 5909991395261
Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 30 szt. 5909991395285
Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 60 szt. 5909991395292
Metformini hydrochloridum Metformax SR 750, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 30 szt. 5909991404895
Metformini hydrochloridum Metformax SR 750, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 60 szt. 5909991404901
Pregabalinum Naxalgan, kaps. twarde, 150 mg 60 szt. 5909991378295
Pregabalinum Naxalgan, kaps. twarde, 300 mg 60 szt. 5909991378356
Pregabalinum Naxalgan, kaps. twarde, 75 mg 60 szt. 5909991378226
Ramiprilum Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. 5909990047987
Ramiprilum Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg 28 szt. 5909990047949
Ramiprilum Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. 5909990047963
Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991402006
Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991411640

Produkty usunięte

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa leku, dawka Wielkość opakowania Kod EAN
Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991276027
Glimepiridum Avaron, tabl., 1 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090715
Glimepiridum Avaron, tabl., 2 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090814
Glimepiridum Avaron, tabl., 3 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991090913
Glimepiridum Avaron, tabl., 4 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 5909991091019
Insulinum glargine Semglee, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 100 j.m./ml 5 wstrzyk. po 3 ml 5901797710040
Ramiprilum Piramil, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991286132
Simvastatinum Sistat, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991261139
Simvastatinum Sistat, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909991261184
Simvastatinum Sistat, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 5909991261238

Nowa lista leków refundowanych na 1 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo,

Dnia 23.10.2019 r. zakończono prace konsultacyjne nad nowym obwieszczeniem.

Poniżej zamieszczamy link do wrześniowego, już ogłoszonego obwieszczenia:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/88/

Ogłoszenie z dnia 21.10.2019 r. w sprawie projektu zmian w wykazie leków refundowanych

Dnia 21.10.2019 r. ukazał się nowy projekt obwieszczenia refundacyjnego.

Poniżej zamieszczamy wszystkie leki dodane i usunięte względem ostatnich list refundacyjnych.

Bezpłatne leki dla seniorów projekt obwieszczeń refundacyjnych z dnia 21.10.2019 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-listopada-2019-r

Nowe produkty

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa leku, dawka Wielkość opakowania Kod EAN
Alfuzosini hydrochloridum Dalfaz Uno, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909991392055
Doxazosinum Doxazosin XR Genoptim, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 5909990066797
Fluoxetinum Fluoxetine Aurovitas, kaps. twarde, 20 mg 30 tabl. 5909991317621
Insulinum lisprum Liprolog KwikPen, roztwór do wstrz., 200 j.m./ml 5 wstrzyk. po 3 ml 5999885490165
Insulinum lisprum Liprolog, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml 1 fiol. a 10 ml 5909990005482
Irbesartanum Irbesartan Aurovitas, tabl., 150 mg 28 szt. 5909991334178
Irbesartanum Irbesartan Aurovitas, tabl., 300 mg 28 szt. 5909991334208
Nebivololum Nebivolol Aurovitas, tabl., 5 mg 28 szt. 5909991357047
Paroxetinum Paroxetine Aurovitas, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909991323615
Paroxetinum Paroxetine Aurovitas, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5909991323646
Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991401566
Rosuvastatinum + Ezetimibum Coroswera, tabl. powl., 10 + 10 mg 30 szt. 3838989707057
Rosuvastatinum + Ezetimibum Coroswera, tabl. powl., 20 + 10 mg 30 szt. 3838989707064
Sertralinum Sertraline Aurovitas, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 5909991355739
Sertralinum Sertraline Aurovitas, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909991355654
Telmisartanum Telmisartan Bluefish, tabletki, 40 mg 28 szt. 5909991391713
Telmisartanum Telmisartan Bluefish, tabletki, 80 mg 28 szt. 5909991391720
Telmisartanum Telmisartan Genoptim, tabletki, 40 mg 28 szt. 5909991388003
Telmisartanum Telmisartan Genoptim, tabletki, 80 mg 28 szt. 5909991388034
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan + HCT Genoptim, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991388157
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan + HCT Genoptim, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991388188
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telmisartan + HCT Genoptim, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991388218

Produkty usunięte

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa leku, dawka Wielkość opakowania Kod EAN
Alfuzosinum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909997206714
Gliclazidum Diagen, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 5909990795093
Indacaterolum Onbrez Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 150 μg 30 szt. + inhalator 5909990738397
Indacaterolum Onbrez Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 300 μg 30 szt. + inhalator 5909990738472
Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 5909991272340
Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909991268404
Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 56 szt. 5909991268411
Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 84 szt. 5909991268428
Perindoprilum Perindanor, tabl., 4 mg 30 szt. 5909990957606
Perindoprilum Perindanor, tabl., 8 mg 30 szt. 5909990957774
Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 1,5 mg 28 kaps. 5909990973392
Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 3 mg 28 kaps. 5909990973545
Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 4,5 mg 28 kaps. 5909990973774
Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990973880
Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990706402
Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 40 mg 28 szt. 5909990992058
Telmisartanum Telmisartan Apotex, tabl., 80 mg 28 szt. 5909990992065
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telhyd, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991268770
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telhyd, tabl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991268787
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Telhyd, tabl., 80+25 mg 28 szt. 5909991268794
Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909991003081
Valsartanum Walsartan KRKA, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909991002794
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909991077341
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 5909991077372
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991242893
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 5909991242916
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 320+12,5 mg 28 szt. 5909991077655
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 320+25 mg 28 szt. 5909991077792
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Awalten, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909991242787

Nowa lista leków refundowanych na 1 września 2019 r.

Szanowni Państwo,

Dnia 30.08.2019 r. zakończono prace konsultacyjne nad nowym obwieszczeniem.

Poniżej zamieszczamy link do wrześniowego, już ogłoszonego obwieszczenia:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/65/

Ogłoszenie z dnia 26.08.2019 r. w sprawie projektu zmian w wykazie leków refundowanych

Dnia 26.08.2019 r. ukazał się nowy projekt obwieszczenia refundacyjnego.

Poniżej zamieszczamy wszystkie leki dodane i usunięte względem ostatnich list refundacyjnych.

Bezpłatne leki dla seniorów projekt obwieszczeń refundacyjnych z dnia 26.08.2019 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-wrzesnia-2019-r

Nowe produkty

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa leku, dawka Wielkość opakowania Kod EAN
Amlodipini besilas Amlodipine Aurovitas, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991322885
Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991312343
Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 28 szt. 5909991312244
Amlodipinum + Valsartanum Dipperam, tabletki powlekane, 10+160 mg 56 szt. 5907626709384
Amlodipinum + Valsartanum Dipperam, tabletki powlekane, 5+160 mg 56 szt. 5907626709377
Amlodipinum + Valsartanum Dipperam, tabletki powlekane, 5+80 mg 56 szt. 5907626709360
Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum Trimbow, aerozol inh., roztwór, 87+5+11 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. a 180 daw. 8025153008156
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Symbicort, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh. po 120 daw. 5000456011648
Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 16 mg 28 szt. 5909991392475
Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 16 mg 56 szt. 5909991392482
Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 32 mg 28 szt. 5909991395100
Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 8 mg 28 szt. 5909991390242
Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 8 mg 56 szt. 5909991390259
Candesartanum cilexetili Karbis, tabletki, 16 mg 28 szt. 5909991389468
Candesartanum cilexetili Karbis, tabletki, 16 mg 56 szt. 5909991389475
Candesartanum cilexetili Karbis, tabletki, 32 mg 28 szt. 5909991389512
Candesartanum cilexetili Karbis, tabletki, 8 mg 28 szt. 5909991389420
Candesartanum cilexetili Karbis, tabletki, 8 mg 56 szt. 5909991389437
Gabapentinum Gabapentin Aurovitas, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. 5909991331108
Gabapentinum Gabapentin Aurovitas, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 5909991331153
Gabapentinum Gabapentin Aurovitas, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. 5909991331207
Lisinoprilum Lisinoratio 20, tabletki, 20 mg 28 szt. 5909991392697
Nebivololi hydrochloridum Nebivolol Genoptim, tabl., 5 mg 100 szt. 5909991369569
Nebivololi hydrochloridum Nebivolol Genoptim, tabl., 5 mg 28 szt. 5909991369552
Perindoprili tosilas + Indapamidum Indix Combi, tabl. powl., 10+2,5 mg 30 szt. 5909991316600
Ramiprilum Ramipril Aurovitas, tabl., 10 mg 30 szt. 5909991326012
Ramiprilum Ramipril Aurovitas, tabl., 2,5 mg 30 szt. 5909991325893
Ramiprilum Ramipril Aurovitas, tabl., 5 mg 30 szt. 5909991325954
Rosuvastatinum + Ezetimibum Ezehron Duo, tabletki, 10 + 10 mg 28 szt. 5906414003352
Rosuvastatinum + Ezetimibum Ezehron Duo, tabletki, 10 + 10 mg 56 szt. 5906414003369
Rosuvastatinum + Ezetimibum Ezehron Duo, tabletki, 20 + 10 mg 28 szt. 5906414003383
Rosuvastatinum + Ezetimibum Ezehron Duo, tabletki, 20 + 10 mg 56 szt. 5906414003390
Rosuvastatinum + Ezetimibum Ezehron Duo, tabletki, 5 + 10 mg 28 szt. 5906414003321
Rosuvastatinum + Ezetimibum Ezehron Duo, tabletki, 5 + 10 mg 56 szt. 5906414003338
Sotaloli hydrochloridum Sotalol Aurovitas, tabl., 40 mg 60 szt. 5909991357160
Tamsulosini hydrochloridum Tamoptim, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 30 szt. 5909990570386
Tamsulosini hydrochloridum Tamoptim, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 60 szt. 5907626708400
Tamsulosini hydrochloridum Tamoptim, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg 90 szt. 5907626708417
Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 30 szt. 5909991383886
Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 30 szt. 5909991394400
Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 30 szt. 5909991394318

Produkty usunięte

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa leku, dawka Wielkość opakowania Kod EAN
Amlodipinum Almiden, tabl., 10 mg 60 szt. 5055565738191
Amlodipinum Almiden, tabl., 5 mg 60 szt. 5055565738092
Amlodipinum Almiden, tabl., 5 mg 90 szt. 5055565738108
Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990887262
Dorzolamidum + Timololum Dorzolamide + Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 5909990894383
Indapamidum Indapamide SR Mercapharm / Indasis SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909991271671
Indapamidum Indapamide SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 5909990644933
Losartanum Losartan Bluefish, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 5909990760770
Losartanum Zeprez, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990887194
Metoprololum Selmet, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909991073541
Pramipexolum Hitoff, tabl., 0,35 mg 100 szt. 5909990804474
Pramipexolum Hitoff, tabl., 0,35 mg 30 szt. 5909990804467
Pramipexolum Hitoff, tabl., 0,7 mg 100 szt. 5909990804498
Pramipexolum Hitoff, tabl., 0,7 mg 30 szt. 5909990804481
Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 10 mg 30 tabl. 5909991264925
Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 20 mg 30 tabl. 5909991265007
Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 40 mg 30 tabl. 5909991265083
Rosuvastatinum Astrium, tabletki powlekane, 5 mg 30 tabl. 5909991264857
Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990706549
Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990706648
Tamsulosinum Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg 30 szt. 5909991265878
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan + hydrochlorothiazide Aurobindo, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991077495

Nowa lista leków refundowanych na 1 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo,

Dnia 27.06.2019 r. zakończono prace konsultacyjne nad nowym obwieszczeniem.

Poniżej zamieszczamy link do wrześniowego, już ogłoszonego obwieszczenia:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/51/

Ogłoszenie z dnia 21.06.2019 r. w sprawie projektu zmian w wykazie leków refundowanych

Dnia 21.06.2019 r. ukazał się nowy projekt obwieszczenia refundacyjnego.

Poniżej zamieszczamy wszystkie leki dodane i usunięte względem ostatnich list refundacyjnych.

Bezpłatne leki dla seniorów projekt obwieszczeń refundacyjnych z dnia 21.06.2019 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-lipca-2019-r

Nowe produkty

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa leku, dawka Wielkość opakowania Kod EAN
Amlodipinum + Valsartanum Dipperam, tabletki powlekane, 10+160 mg 28 szt. 5907626708288
Amlodipinum + Valsartanum Dipperam, tabletki powlekane, 5+160 mg 28 szt. 5907626708257
Amlodipinum + Valsartanum Dipperam, tabletki powlekane, 5+80 mg 28 szt. 5907626708226
Atorvastatinum Atorvastatin Aurovitas, tabletki powlekane, 40 mg 30 tabl. 5909991321710
Atorvastatinum Atorvastatin Aurovitas, tabletki powlekane, 40 mg 90 tabl. 5909991321758
Bimatoprostum + Timololum Bimaroz Duo, krople do oczu, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 5909991376772
Bimatoprostum + Timololum Bimaroz Duo, krople do oczu, 0,3+5 mg/ml 3 but.po 3 ml 5909991376789
Bisoprololi fumaras Bisoprolol Genoptim, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 5909991358075
Bisoprololi fumaras Bisoprolol Genoptim, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 5909991357993
Brimonidini tartras Briglau Free, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 butelka po 5 ml 5909991379483
Brimonidini tartras Briglau Free, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 butelki po 5 ml 5909991379490
Buspironi hydrochloridum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. 5902023776304
Ezetimibum Esetin, tabletki, 10 mg 30 tabl. 5909991388669
Ezetimibum Lipegis, tabletki, 10 mg 30 tabl. 5909990996902
Gliclazidum Diagen, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 5909991216023
Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. 5903060614444
Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 500 mg 120 szt. 5903060614406
Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 850 mg 120 szt. 5903060614420
Pregabalinum Pregabalin Sandoz, kapsułki twarde, 150 mg 70 kaps. 5907626705072
Pregabalinum Pregabalin Sandoz, kapsułki twarde, 75 mg 70 kaps. 5907626704839
Rosuvastatinum Ridlip, tabletki powlekane, 10 mg 90 tabl. 5909991375799
Rosuvastatinum Ridlip, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 5909991375812
Rosuvastatinum Ridlip, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 5909991375775
Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 40 mg 28 szt. 5909990777853
Telmisartanum Telmisartan Orion, tabletki, 40 mg 28 szt. 5909991367329
Telmisartanum Telmisartan Orion, tabletki, 80 mg 28 szt. 5909991367374

Produkty usunięte

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa leku, dawka Wielkość opakowania Kod EAN
Alfuzosinum Alfabax, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 5909991264529   
Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909997218090   
Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997218113   
Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909990848904   
Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 5909990849086   
Atorvastatinum Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 5909990849246   
Bimatoprostum Treprovist, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 5909991094041   
Candesartanum cilexetilum Kangen, tabl., 16 mg 28 szt. 5909991020507   
Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 5909991266509   
Donepezilum Donectil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 szt. 5909990851478   
Donepezilum Donepesan, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 5909991095246   
Dorzolamidum Dorzostill, krople do oczu, 20 mg/ml 5 ml 5909990795284   
Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 5909990774746   
Indapamidum Indapamidum 123ratio, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990586806   
Losartanum Losartanum 123ratio, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 5909990862238   
Losartanum + Hydrochlorothiazidum Xartan HCT, tabl. powl., 100+25 mg 28 szt. 5909990925971   
Losartanum + Hydrochlorothiazidum Xartan HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg 28 szt. 5909990925964   
Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedł. uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 5909991229160   
Oxycodonum Oxydolor, tabl. o przedł. uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 5909991229016   
Perindoprilum Prenessa, tabl., 4 mg 30 szt. 5909991263713   
Perindoprilum Prenessa, tabl., 8 mg 30 szt. 5909991263904   
Pramipexolum Hitoff, tabl., 0,18 mg 100 szt. 5909990804450   
Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. 5909991264673   
Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 5909997211992   
Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 5909997212296   
Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramicor Comb, tabl., 2,5+12,5 mg 28 szt. 5909991144227   
Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Ramicor Comb, tabl., 5+25 mg 28 szt. 5909991144234   
Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 5909990778898   
Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 5909990886296   
Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg 56 szt. 5909990886302   
Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 5909990886364   
Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg 28 szt. 5909990886401   
Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg 56 szt. 5909990886425   
Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 13,3 mg/24 h 30 szt. 5909991239091   
Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 4,6 mg/24h 30 szt. 5909991078232   
Rivastigminum Rivastigmine Teva, system transdermalny, plaster, 9,5 mg/24h 30 szt. 5909991078263   
Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 1,5 mg 28 kaps. 5909991062170   
Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 3 mg 28 kaps. 5909991062385   
Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 4,5 mg 28 kaps. 5909991062590   
Rivastigminum Vergesin, kapsułki twarde, 6 mg 28 kaps. 5909991062781   
Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg 100 szt. 5909990706464   
Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg 100 szt. 5909990706594   
Simvastatinum Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg 100 szt. 5909990706693   
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Gisartan, tabl., 40+12,5 mg 28 szt. 5909991079802   
Valsartanum Ivisart, tabl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 5909990686254   
Valsartanum Nortivan Neo, tabletki powlekane, 160 mg 28 tabl. 5909991055929   
Valsartanum Nortivan Neo, tabletki powlekane, 80 mg 28 tabl. 5909991055899   
Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 5909991261801   
Valsartanum Valsartan Aurobindo, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990986057   
Valsartanum Valsotens, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990693276   
Valsartanum Valtap, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 5909990804580   
Valsartanum Valtap, tabl. powl., 160 mg 56 szt. 5909991088118   
Valsartanum Valtap, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 5909990804542   
Valsartanum Valtap, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 5909991088101   
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990772452   
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990772506   
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Co-Nortivan, tabl. powl., 80+12,5 mg 28 szt. 5909990772292   
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909991045500   
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. 5909991046750   
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsartan HCT Mylan, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909991046767   
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsotens HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990877386   
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valsotens HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990877201   
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 szt. 5909990801961   
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 56 szt. 5909991067557   
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 14 szt. 5909990813995   
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 szt. 5909990802005   
Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg 56 szt. 5909991067564   
Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 5909991265717   
Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 5909991265694   

Nowa lista leków refundowanych na 1 maja 2019 r.

Szanowni Państwo,

Dnia 30.04.2019 r. zakończono prace konsultacyjne nad nowym obwieszczeniem.

Poniżej zamieszczamy link do wrześniowego, już ogłoszonego obwieszczenia:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/39/

Ogłoszenie z dnia 26.04.2019 r. w sprawie projektu zmian w wykazie leków refundowanych

Dnia 26.04.2019 r. ukazał się nowy projekt obwieszczenia refundacyjnego.

Poniżej zamieszczamy wszystkie leki dodane i usunięte względem ostatnich list refundacyjnych.

Bezpłatne leki dla seniorów projekt obwieszczeń refundacyjnych z dnia 26.04.2019 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-maja-2019-r

Nowe produkty

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa leku, dawka Wielkość opakowania Kod EAN
Bimatoprostum + Timololum Bimaroz Duo, krople do oczu, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991376772
Bimatoprostum + Timololum Bimaroz Duo, krople do oczu, 0,3+5 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991376789
Brimonidini tartras Briglau Free, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991379483
Brimonidini tartras Briglau Free, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991379490
Ezetimibum Esetin, tabletki, 10 mg 30 tabl. 05909991388669
Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. 05903060614444
Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 500 mg 120 szt. 05903060614406
Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 850 mg 120 szt. 05903060614420
Rosuvastatinum Ridlip, tabletki powlekane, 10 mg 90 tabl. 05909991375799
Rosuvastatinum Ridlip, tabletki powlekane, 20 mg 90 tabl. 05909991375812
Rosuvastatinum Ridlip, tabletki powlekane, 5 mg 90 tabl. 05909991375775
Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 40 mg 28 szt. 05909990777853

Nowa lista leków refundowanych na 1 marca 2019 r.

Szanowni Państwo,

Dnia 27.02.2019 r. zakończono prace konsultacyjne nad nowym obwieszczeniem.

Poniżej zamieszczamy link do wrześniowego, już ogłoszonego obwieszczenia:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/19/

Ogłoszenie z dnia 25.02.2019 r. w sprawie projektu zmian w wykazie leków refundowanych

Dnia 25.02.2019 r. ukazał się nowy projekt obwieszczenia refundacyjnego.

Poniżej zamieszczamy wszystkie leki dodane i usunięte względem ostatnich list refundacyjnych.

Bezpłatne leki dla seniorów projekt obwieszczeń refundacyjnych z dnia 25.02.2019 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-marca-2019-r

Nowe produkty

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa leku, dawka Wielkość opakowania Kod EAN
Ezetimibum Ezolip, tabletki, 10 mg 30 tabl. 5909991304416
Gliclazidum Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 5909991263171
Gliclazidum Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 5909991256548
Pregabalinum Lyrica, kapsułki twarde, 75 mg 56 kaps. 5901878600543
Pregabalinum Lyrica, kapsułki twarde, 150 mg 56 kaps. 5901878600550
Ramiprilum Tritace 10, tabletki, 10 mg 28 tabl. 5909991367084
Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 15 mg 56 tabl. 5997001369333
Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 30 mg 56 tabl. 5997001369340
Sertralinum Sastium, tabletki powlekane, 50 mg 30 tabl. 5909991279523
Sertralinum Sastium, tabletki powlekane, 100 mg 30 tabl. 5909991279622

Produkty usunięte

Nazwa substancji czynnej Nazwa handlowa leku, dawka Wielkość opakowania Kod EAN
Denosumabum Prolia, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 5909990761647
Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 5909990802685
Sertralinum Sertraline Aurobindo 50 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 50 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 5909990636136
Strona prowadzona jest przez Infolinia: +48 801 196 449
Wszystkie prawa zastrzeżone | nota prawna